Fiscaal

Auto & Fiscus 2017Auto en Fiscus 2017
In samenwerking met de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) hebben wij een document samengesteld met een overzicht van alle fiscale regelgeving die in 2017 van toepassing is op leasing.

A&F 2017

 

Mocht u naar aanleiding van dit document nog vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op. Wij lichten u de fiscale regelgeving graag nader toe.

U kunt Auto & Fiscus 2017 natuurlijk ook in een handzaam boekje ontvangen, vraag 'm hier aan:

Stuur toeNieuw bijtellingstarief van 22% in 2017

Vanaf 1 januari 2017 komt er één algemeen bijtellingstarief van 22%. De verschillende tarieven op basis van CO2-uitstoot komen hiermee te vervallen. De enige uitzondering geldt voor volledig elektrische auto’s, deze vallen tot en met 2020 in een tarief van 4%. Vanaf 2019 geldt dit alleen nog maar over de eerste €50.000,- en moet over de meerwaarde van de auto 22% bijgeteld worden.

Bijtelling

PHEV's ook naar nieuwe toptarief
De bijtellingskorting voor semi-elektrische auto’s verdwijnt volledig. Eerdere plannen om de bijtelling geleidelijk van 15% naar 22% te verhogen zijn van tafel. Voor PHEV’s met een CO2-uitstoot onder de 50 gr/km staat hier wel een halftarief op de MRB tegenover. Ook de BPM wordt uitstoot-afhankelijker. Het aantal tariefschijven gaat terug van 5 naar 3, met grenswaarden op 30 en 50 gram per kilometer.

BPM verder afgebouwd
De afbouw van de BPM wordt doorgezet. Wordt deze korting ook daadwerkelijk in de consumentenprijs doorberekend, dan merkt de leaserijder dit straks ook terug in een lagere bijtelling.
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot blijft de BPM-vrijstelling intact. Bij PHEV’s en conventionele auto's wordt het BPM-tarief nog meer afhankelijk van die CO2-uitstoot, waarbij de tariefgrenzen voor conventionele auto's ook nog eens elk jaar worden aangescherpt. Kortom, hoe lager de uitstoot, hoe meer BPM-voordeel.

Geen verlaging rijdende 25%-vloot
De aanpassing van het algemeen bijtellingspercentage naar 22% betekent geen verlaging voor berijders die nu in een auto met 25% bijtelling rijden. Pas als de bijtellingperiode van 60 maanden na registratie verlopen is, zullen deze auto’s onder de dan geldende bijtellingregels gaan vallen.

Motorrijtuigenbelasting licht omlaag met 2%
De Motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat in 2017 gemiddeld met 2% omlaag. Deze korting wordt gefinancierd door vanaf 2019 sterk vervuilende dieselauto’s en dieselbestelwagens 15% zwaarder te belasten. Dit geldt voor alle voertuigen die meer dan 5 mg/km fijnstof uitstoten, geen roetfilter hebben en 12 jaar of ouder zijn.

Afbeeldingen

Auto en Fiscus 2017