Full Operational Lease, zorgeloos leasen

Full Operational Lease
Deze leasevorm geeft u op het gebied van autoleasing volledige zekerheid.
Doordat wij alle financiële en operationele risico’s overnemen, biedt dit u en uw berijders een zorgeloze mobiliteit en optimaal beheer van het wagenpark.

Serviceovereenkomst
Om ervoor te zorgen dat u nooit voor verrassingen komt te staan, gaan wij met u een serviceovereenkomst aan. Daarin staat precies omschreven welke dienstverlening u met ons overeenkomt en u dus ook van ons mag verwachten. Het 'ontzorgen' van u en uw berijders staat daarbij voorop en biedt de zekerheid zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

Managementinformatie
Met onze online wagenparkmonitor heeft u uitgebreid en actueel inzicht in de status van uw wagenpark. Hiermee bent u altijd op de hoogte van ontwikkelingen in:

 • kilometrages
 • brandstofverbruik
 • looptijden
 • berijdersgegevens
 • bekeuringen
 • schadeverloop
 • bestellingen

De afwijkingen en excessen worden zeer duidelijk en overzichtelijk weergegeven zodat hierop direct actie kan worden genomen. Aan de hand hiervan brengt het accountteam advies uit over mogelijke kostenbesparingen en geeft daarmee sturing aan het berijdersgedrag.

Klik hier voor video's over de functionaliteiten van de Wagenparkmonitor.

Beïnvloeding berijdersgedrag
Door de berijders actief te informeren gedurende de looptijd van het leasecontract, zijn wij in staat een kostenbesparing te realiseren. Wij geven berijders inzage in brandstofverbruik, tankgedrag en kosten van schade en onderhoud en brengen adviezen uit om deze kosten te reduceren. Dit biedt u als klant een besparingsmogelijkheid en motiveert uw berijders om hier een maximale bijdrage aan te leveren.

Facturatie
Om de facturatie goed op uw administratie te laten aansluiten stemmen wij de mogelijkheden vooraf met u af. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • factuurspecificatie per kostensoort
 • factuurspecificatie per kostenplaats
 • factuuradressen
 • verzamelfactuur

De facturatie vindt digitaal plaats, zodat deze direct in uw administratie kan worden ingelezen. Dit bespaart u tijd en draagt eveneens bij aan de efficiëntie van uw administratieve organisatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Full Operational Lease?
Neem contact met ons op of laat ons u bellen voor een vrijblijvend advies.